Kiedy podatek PIT płaci się miesięcznie

Regularne rozliczanie podatku dochodowego to obowiązek każdego polskiego przedsiębiorcy. Odbywa się ono w formie wpłacanych na konto urzędu skarbowego zaliczek. Te mogą być miesięczne lub kwartalne. W jakich sytuacjach podatek PIT należy płacić co miesiąc?

Podatek PIT — podstawowe informacje

Podatek PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych to jedno z podstawowych źródeł dochodu dla państwowego budżetu. Pod tym względem przegrywa jedynie z podatkiem VAT, który dotyczy towarów oraz usług, a także z różnymi akcyzami. Każdego roku do państwowej kasy trafia ponad 60 miliardów złotych z tytułu właśnie podatku PIT.

W Polsce wyliczany jest on za pomocą skali podatkowej. Podstawowa stawka to 12% i obowiązuje ona do dochodów w wysokości 120 tysięcy złotych rocznie z odliczeniem 3600 zł. Nadwyżka jest już opodatkowana stawką rzędu 32%.

Kiedy podatek PIT rozliczany jest miesięcznie?

Miesięczne rozliczanie to podstawowy sposób regulowania należności podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Korzysta z niego większość firm. Zaliczka musi być opłacona do 20. dnia miesiąca następującego po tym, którego dotyczy. W ten sposób styczeń należy opłacić najpóźniej do 20 lutego.

Miesięczny PIT — alternatywy

Podatek PIT można też rozliczać kwartalnie. Takie prawo przysługuje jednak tylko tak zwanym małym podatnikom. Są to firmy, których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekracza równowartości 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki. W 2024 roku jest to 9 218 000 złotych. Powinno poinformować o tym biuro rachunkowe.

W przypadku rozliczeń kwartalnych podatnik PIT wpłaca 4 zamiast 12 zaliczek w trakcie roku. Należy opłacić je do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. W ten sposób zaliczki należy wpłacać do 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października oraz 20 stycznia.

Jak obliczyć zaliczkę na PIT miesięczny?

Podstawą służącą do wyliczania zaliczki na podatek PIT jest dochód osiągnięty od początku roku. W tym celu od przychodów odejmuje się poniesione koszty, a także opłacone składki społeczne ZUS i wszelkie inne odliczenia. Tak uzyskaną podstawę mnoży się przez stawkę podatku i pomniejsza o kwotę zmniejszającą podatek. Uzyskaną sumę trzeba jeszcze pomniejszyć o zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach. W dokładnym obliczeniu zaliczki najlepiej pomoże dobre biuro rachunkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × 5 =